Τηλεφωνικά ευρετήρια
click for details
i
click to hide
X

Τηλεφωνικά ευρετήρια, με πλαστικοποιημένη ευρετηρίαση για να αντέχουν στον χρόνο και τη συχνή χρήση. Εσωτερικό με δίχρωμη εκτύπωση και άνετο χώρο για την καταγραφή αναλυτικών πληροφοριών. Eξωτερικό από πρωτότυπα υλικά.