ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία μας, έγινε μέλος της πρωτοβουλίας«ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» τον Δεκέμβριο 2016.

Πιο συγκεκριμένα πιστοποιήθηκε από την ΕUROCERT με βάση το «Πρότυπο Απαιτήσεων»,

που αξιολογεί και αποδίδει στις εταιρείες – μέλη το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», και εντάχθηκε

έτσι στην «κοινότητα» ανεξάρτητων, παραγωγικών επιχειρήσεων, Ελληνικής ιδιοκτησίας,

που αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού

και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας.

espa image