Ασφάλεια Πληροφοριών

 

 

 

Η προστασία των πληροφοριών και των συστημάτων επεξεργασίας τους είναι στρατηγικής σημασίας
για την Εταιρεία προκειμένου να επιτύχει τους βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους στόχους της και
ταυτόχρονα, να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα της ζωής των πελατών που λαμβάνουν τις υπηρεσίες της.

 

 

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

espa image