Page 4 - NOTEBOOKS CATALOGUE 2021 LOW RES
P. 4

60 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΟΧΟ

      ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ


      60 YEARS IN THE AMAZING

      WORLD OF NOTE-TAKING

      Καλωσήρθατε στο δικό μας ταξίδι στο μαγικό κόσμο των  Welcome to our journey into the magical world
      σημειώσεων όπου όλα μπορούν να συμβούν, ακόμα και τα  of writing and note-taking, where anything could
      πιο απίστευτα. Εδώ αρχίζει η συναρπαστική μας ιστορία,  happen, even the unimaginable. Our fascinating story
      που ξεκινάει από τη μέρα που ο άνθρωπος επινόησε τη  begins on the day writing was invented and continues
      γραφή και φτάνει μέχρι τη μέρα που το Flexbook, μια  until the day Flexbook, a revolutionary innovation in
      επαναστατική καινοτομία στο χώρο της βιβλιοδεσίας, έγινε  bookbinding was established as a brand, which is now
      επώνυμο brand που έφτασε σε 33 και πλέον χώρες σε όλο  made available in more than 33 countries around the
      τον κόσμο.                     world.
      Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.     But let us take things from the beginning.
      Όλα ξεκίνησαν στην Αθήνα το 1960, όταν o μάστορας  It all started in Athens in 1960, when Theodoros
      της καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας Θεόδωρος Χασαπάκης  Chasapakis, a bookbinding artist, was first involved
      δραστηριοποιήθηκε με πολύ μεράκι στο χώρο των ειδικών  with special editions and handcrafted books creating
      εκδόσεων και του χειροποίητου βιβλίου. To 1994 η εταιρεία  products that were unique. In 1994, the company was
      πέρασε στην επόμενη γενιά, τη Γρηγορία και τον Δημήτρη  passed on to the new generation, Grigoria and Dimitris
      Χασαπάκη, που αποφάσισαν να εστιαστούν κυρίως στη  Chasapakis, and focus was mainly set on creating a
      δημιουργία επώνυμων προϊόντων που απευθύνονται στην  brand that would appeal to both the business market
      επιχειρηματική καθώς και την καταναλωτική αγορά.  and the consumer.
      Παράλληλα, μετά από 2 χρόνια έρευνας και με δεκαετίες  Meanwhile, after 2 years of research and decades of
      εμπειρίας σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών που αφορούν  experience across the entire spectrum of bookbinding
      τη βιβλιοδεσία, ο διευθυντής παραγωγής της εταιρείας  technologies our production director invented
      μας ανακάλυψε μια νέα μέθοδο βιβλιοδεσίας που δίνει  Flexbook, a new bookbinding method, which makes
      μοναδική αντοχή και ευκαμψία σε βιβλία, σημειωματάρια  books, notebooks and diaries incredibly durable and
      και ημερολόγια και την ονόμασε Flexbook.      flexible.
      Με έμφαση στο design, την καινοτομία και τα νέα υλικά η  This method, with its emphasis on materials, design,
      μέθοδος εξελίχθηκε σε ένα διεθνές brand που σύντομα  and innovation, was indeed so unique that it quickly
      απέκτησε φανατικούς φίλους σε όλο τον κόσμο. Η   gathered enthusiastic followers all over the world. The
      ανάπτυξη της εταιρείας ήταν ραγδαία με αποτέλεσμα να  evolution of the company has been extremely rapid and
      είναι σήμερα μία καθετοποιημένη εκδοτική και βιβλιοδετική  today it is a modern vertically organized publisher and
      μονάδα που τοποθετείται ανάμεσα στις κορυφαίες   bookbinder placed among the top companies in the
      εταιρείες του κλάδου. Για να δοθεί μάλιστα ώθηση σε αυτή  industry. Aiming at boosting this natural growth, the
      την αυθόρμητη ανάπτυξη αποφασίστηκε η επένδυση στη  company invests in developing a global sales network.
      δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου πωλήσεων.
                                Flexbook has touched people across the globe, who
      Το brand Flexbook άγγιξε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο  seek values and not just products, people who are
      που ψάχνουν αξίες και όχι προϊόντα, που αναζητούν μια  looking for a more inward approach to writing or note-
      εσωτερικότητα και μια αληθινή οπτική της ζωής. Φέτος  taking and a true perspective on life. This year, as we
      γιορτάζοντας τα 60 χρόνια μας μένουμε πιστοί σε ότι είναι  celebrate our 60 years, we keep our faith in everything
      αληθινό, στις μαγικές στιγμές, στις σκέψεις και τα όνειρα  that is real, in magic moments and in our thoughts and
      μας για έναν πιο πράσινο πλανήτη που θα στεγάζει με  dreams for a greener planet that will be a safe home
      ασφάλεια τη ζωή όλων μας.             for all of us.      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9