Βιβλία εντυπώσεων


Ένα εντυπωσιακό… βιβλίο εντυπώσεων με κλασική βιβλιοδεσία.

Βιβλιοδετημένο, σελίδες χωρίς γράμμωση
23x25 cm | CODE 20.00ENT