Εταιρική κοινωνική ευθύνη

CSR-image-3

 

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ευθύνη εφαρμόζοντας τον δικό της

κώδικα δεοντολογίας με σεβασμό για συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές.

Ενώ υποστηρίζουμε μικρές ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες με οικονομικά

προβλήματα βλέπουμε με οικολογική συνείδηση όσα γίνονται στον πλανήτη μας

και παίρνουμε θέση με ηθικές πρακτικές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας.

 

 

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

 

 

 

espa image