Σημειωματάρια TWF


Η νέα σειρά σημειωματάριων TWF Notebooks, με “κλασική” βιβλιοδεσία, προσφέρει πολλές ιδέες για εταιρικά σημειωματάρια με custom made σχεδιασμό και περιλαμβάνει διαφορετικές επιμέρους σειρές για περισσότερες εναλλακτικές λύσεις.